Tìm kiếm

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, ngày 18/5/2024, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Chính sách đối ngoại của Việt Nam trong thời kỳ mới và Quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam - Trung Quốc” với sự tham dự và trình bày của PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Hội đồng Lý luận TW; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II.

PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Hội đồng Lý luận TW; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II báo cáo chuyên đề

Tại buổi sinh hoạt, PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng cung cấp nhiều thông tin bổ ích, chính thống, giúp đảng viên Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại hiểu thêm về chính sách đối ngoại của Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, để từ đó nhận thức sâu sắc hơn sự tài tình, khéo léo, linh hoạt, tinh tế trong chính sách ngoại giao của đất nước.

Ngoài ra, báo cáo viên cũng đã dành thời gian chia sẻ thông tin quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc theo chiều dài lịch sử từ lúc còn sơ khai đến thời điểm hiện nay. Các thông tin đã giúp người tham dự hiểu thêm đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam với đất nước anh, em láng giềng gắn với đặc điểm địa lý, tình hình phát triển kinh tế xã hội và vị thế chính trị của Việt Nam.

Lãnh đạo nhà trường tặng hoa cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng