Tìm kiếm

Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại có đội ngũ cán bộ - giảng viên đạt chuẩn theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, vững vàng về chuyên môn, tận tâm trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học bao gồm:

01

Phó giáo sư

12

Tiến sĩ

192

Thạc sĩ

137

Cử nhân

03

Kỹ sư

06

Cử nhân cao đẳng

Ngoài ra, Nhà trường còn mời giảng viên thỉnh giảng từ các trường đại học, viện nghiên cứu, các học viện và những cán bộ khoa học kỹ thuật đang công tác tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm đa dạng hóa các nguồn lực giảng dạy.

Phụ lục chi tiết "Xem tại đây"