17/04/2018 Công khai giáo dục

Nguồn lực giảng dạy

28/03/2018 Công khai giáo dục

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất của trường được trang bị đầy đủ, hiện đại. Cơ sở vật chất được cải tiến để phù hợp với nhu cầu của sinh viên.