Tìm kiếm
17/04/2018 Công khai giáo dục

Nguồn lực giảng dạy

Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại có đội ngũ cán bộ - giảng viên đạt chuẩn theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, vững vàng về chuyên môn, tận tâm trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học

28/03/2018 Công khai giáo dục

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất của trường được trang bị đầy đủ, hiện đại. Cơ sở vật chất được cải tiến để phù hợp với nhu cầu của sinh viên.