Tìm kiếm

Nguyên nhân giúp trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại trở thành trường đào tạo kinh tế, thương mại được ưu tiên lựa chọn của quý Phụ huynh. Các ngành tuyển sinh và thời gian nhận hồ sơ xét tuyển


Các chứng chỉ quốc tế được nhận khi theo học tại trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại


Cơ hội việc làm và đánh giá doanh nghiệp đối với chất lượng sinh viên cao đẳng Kinh tế Đối ngoại


Kỹ năng nghề nghiệp và tinh thần làm việc sinh viên được đào tạo, rèn luyện tại trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại và thuận lợi khi liên thông Đại học


Phát biểu của Hiệu Trưởng trường Cao đẳng UPC (Australia) về chuyển giao chương trình đào tạo và quyền lợi của sinh viên


Phát biểu của Giám đốc Khối Giáo dục đào tạo ACCA - Đông Nam Á về hợp tác với COFER để cấp chứng chỉ Diploma in Accounting and Business (Kế toán và Kinh doanh) cho sinh viên


Thông tin đào tạo về ngành Kinh doanh Xuất Nhập Khẩu và ngành Logistics


Thông tin đào tạo về ngành Quản trị Kinh doanh và ngành Thương mại Điện tử


Thông tin đào tạo về ngành Marketing Thương mại, ngành Quản trị Khách sạn, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành


Thông tin đào tạo về ngành Quản trị Kinh doanh Bất động sản, Tài Chính Doanh nghiệp và ngành Kế toán Doanh nghiệp


Thông tin đào tạo về ngành Tiếng Anh Thương mại